Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kronoloji


M.Ö.4000’ler

Kalkolitik Dönem

M.Ö.3000-2000

İlk Tunç Çağı

M.Ö.2000-1200/1100      

Orta Tunç Çağı ve Son Tunç Çağları

M.Ö.1800      

Denizli’nin Arzava Siyasal Birliği içinde yer alması

M.Ö.1200’ler

Deniz kavimleri göçü

M.Ö.1100’ler 

Deniz kavimleri göçüyle Hitit Devleti’nin yıkılması

M.Ö.546

Ahameniş Kralı ll.Kiros’un Lidya Krallığını ortadan kaldırılması

M.Ö.360        

Hellespontos, Misya, Lidya ve Karya

satraplarının Pers  Merkezi Yetkesi’ne baş kaldırışı

M.Ö.334        

Büyük ıskender’in Anadolu seferi ile Denizli yöresindeki Pers etkinliğine son verilmesi.

M.Ö.246        

II.Antiokos’un karısı Laodikeia’yı ziyareti sırasında Laodikeia  kentinin kurulması.

M.Ö.188

Roma, Bergama, Selevkoslar arasında barış antlaşmasının yapılması.                                  

649

Muaviye’nin Kıbrıs seferi

1070

Türkler’in Denizli’de ilk kez görülmeleri.

1077

Denizli’nin Türkler tarafından fethi

1097

Denizli’nin Bizans’ın eline geçmesi

1102

  I. Kılıç Aslan’ın Denizli’yi fethi

1119

  Denizli’nin yeniden Bizans’ın eline geçmesi

1148

  Haçlıların Denizli’den geçmeleri

1190

Frederik Barbaros komutasındaki bir Haçlı ordusunun Denizli’den   geçmesi

1207

            Denizli’nin yeniden Türklerin eline geçmesi

1259

Türkmenlerin, Denizli’nin yönetimini ele geçirmeleri

1288

  Denizli’nin Germiyanoğulları egemenliğine girmesi

1300-1368

Denizli’de ınançoğulları egemenliği

1368

  Denizli’nin yeniden Germiyanoğulları egemenliğine girmesi

1391

Denizli’nin Osmanlıların eline geçmesi

1403

Timur’un Denizli’yi Germiyanoğulları’na geri vermesi

1429

Denizli’nin kesin olarak Osmanlı egemenliğine girmesi

1874

Denizli’de ilk rüştiye mektebinin  (ortaokul) açılması

1876

Denizli’de ilk belediyenin kurulması

1879

İzmir-Aydın Demiryolu’nun Sarayköy’e dek   uzatılmasına ilişkin bir antlaşmanın yapılması

1883

Yapılan yönetim değişikliği ile Denizli’nin Sarayköy, Buldan ve Tavas kazalarının bağlandığı bir sancak haline getirilmesi.

1884

Çal kazasının Denizli sancağına bağlanması

1888

Acıpayam Kazası’nın, Denizli sancağına bağlanması, Sarayköy demiryolu hattının Dinar’a dek uzatılmasının kararlaştırılması

1910

Denizli’nin ‘Bağımsız Mutasarrıflık’ haline getirilmesi

22 Mart 1919

  İzmir’de toplanan Redd-i ilhak Kongresi’ne Denizli’den bir kurulun katılması

25 Nisan 1919

İstanbul Hükümeti’nin şehzade Abdürrahim Efendi

başkanlığındaki bir öğüt kurulunu Denizli’ye göndermesi

15 Mayıs 1919

İzmir’in Yunanlılarca işgali üzerine, Denizli’de bir protesto mitingi düzenlenmesi

16 Mayıs 1919

Yunan işgalinin protesto edilmesi amacıyla Tavas’ta da bir miting düzenlenmesi

17 Mayıs 1919

İşgale karşı Çal’da bir miting düzenlenmesi

29 Mayıs 1919

Denizli Redd-i ilhak Cemiyeti’nin kurulması

8 Haziran 1919

Sarayköy’de bir Kuva-yi Milliye Cephesi’nin oluşturulması

10 Haziran 1919

Denizli’de Heyet-i Milliye’nin ve Sarayköy cephesinin Oluşturulması

3 Ağustos 1919           

İstanbul Hükümetinin Denizli’de incelemelerde bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal Paşa’yı göndermesi

7 Ağustos 1919

Denizli Mutasarrıfı Faik Bey’in Dahiliye Nezareti’ne bir telgraf çekerek ,                      Kuva-yi Milliye’nin dağıtılmasıbuyruğunu geri çevirmesi                                 

18 Ağustos 1919

Denizli delegelerinin Sivas Kongresi’ne katılmak üzere kentten                        ayrılması                                             

12 Ocak 1920

Emin Efendi ve Faik Bey’in ıstanbul’da toplanan Meclisi Mebusan’a Denizli milletvekili olarak katılması

21 Haziran 1920

Çopur Musa çetesinin Çivril’i basması

5 Temmuz 1920

Yunanlıların Buldan’a ve Çal’ın bazı köylerine girmesi

8 Temmuz 1920

Demirci Mehmet Efe’nin adamlarından Sökeli Ali Efe’nin Denizli’de öldürülmesi

9 Temmuz 1920

Denizli’ye giren Demirci Mehmet Efe’nin, Sökeli Ali Efe nin ölümünden sorumlu tuttuğu 60 kişiyi öldürtmesi

29 Temmuz 1920

Yarbay Nazmi Bey’in 57. Tümen Komutanı ve Mutasarrıf vekili olarak Denizli’ye gelmesi

18 Ocak 1921

Çivril’in Yunan işgaline uğraması

1 Nisan 1921

Çivril’in ikinci kez bir işgale uğraması

30 Ağustos 1922

Çivril’in Büyük Taarruz neticesinde Yunan işgalinden      kurtarılması                                         

4 Eylül 1922   

Buldan’ın işgalden kurtarılması