Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Denizli Horozu

"Her horoz kendi kümesinde öter Denizli Horozu ise her yerde öter "

Denizli'nin sembolü olan "Denizli Horozu", renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle, ilimize en uzak yörelere kadar isim yapmış yerli bir ırkımızdır.Bazılarına göre Osmanlı imparatorluğu zamanında Arnavutluk'tan İstanbul'a getirilen uzun ötüşlü Berat Horozlarının Denizli'ye getirilmesi ve Denizli'deki yerli tavuklarla melezleşmesinden oluştuğu üretildiği söylenmekte ise de bu doğru değildir.Zira renk ve vücut yapısı bakımından aralarında hiç bir benzerlik yoktur. Denizli Horozu bu bölgedeki insanların eskiden beri uzun ötüşlü horozlara gösterdikleri özen sonucu kendiliğinden oluşmuş bir ırktır.

 • denizli_horozu - Kopya.JPG
 • denizli_horozu_22 - Kopya.jpg
 • denizli_horozu_32 - Kopya.jpg
 • denizli_horozu_3385932 - Kopya.jpg
 • denizli_horozu_34 - Kopya.jpg
 • denizli_horozu_39 - Kopya.jpg
 • denizli_horozu_47 - Kopya.jpg
 • denizli_horozu_76 - Kopya.jpg
 • DSC08818 - Kopya.JPG


Denizli Horozunun gözleri siyah ve sürmelidir. Bacakları koyu gri veya mor, ibik balta ibik şeklinde, kulakçık kırmızı veya kırmızı üzerinde beyaz benekli genel renk, siyah kirli beyaz ortaklaşa karışım halindedir. Bazen kanat tüyleri üzerinde kahverengi renkler bulunur. Al horozlarda ise siyah-kırmızı ortaklaşa karışım halindedir. Canlı ağırlık ortalama 3-3.5 kg. civarındadır.

Denizli Horozları renklerine, vücut yapılarına ve ibik şekillerine göre 3'e ayrılır. Renklerine göre Demirkır, Pamukkır, Kınalı, Al, Siyah ve Kürklü olmak üzere 6 tipe ayrılırlar. Vücut yapılarına göre Yüksek boyun, Sülün, ve Küpeli olmak üzere 3 tipi vardır. ıbik şekillerine göre ise Geniş ıbik ve Dar ıbik olmak üzere 2 tipi vardır.Denizli Horozunun sesi,  tonuna ve netliğine göre de sınıflandırılır. Ses tonuna göre ince, davudi, kalın ses olmak üzere 3'e ayrılır. Davudi ses, ince sesle kalın ses arasında ve kalın sese yaklaşan tek bir sestir. Niteliğine göre net ses, hüzünlü ses, cırtlak ses, dalgalı ses (alaycı ses) olmak üzere 4'e ayrılır.Denizli Horozları'nın ötüşleri bütün kabiliyetin ortaya konulmasıyla yapılır. Ötüşleri, ötüş anındaki vücut pozisyonuna göre Aslan Ötüş, Kurt Ötüşü, Yiğit Ötüşü, Pus Ötüşü olmak üzere 4'e ayrılır.İyi bir Denizli Horozu'nda görünüş canlı bacaklar, boyun uzun ve kuvvetli göğüs, geniş ve derin kuyruk, dik başa doğru meyilli olmalıdır. Tavukta da aynı özellikler aranır. Denizli Horozları'nın birinci yılda ötüş uzunlukları 20-25 sn. olmaktadır.Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Denizli ırkı üretim birimince yetiştirilen Denizli Horozları genel olarak 100 başlık bir sürü halinde elde tutulmaktadır. Damızlık horozlar seçildikten sonra kalanlar Mart, Nisan ayından itibaren yurdun çeşitli yerlerinden gelen taleplere göre satılmakta, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, ilde civciv satışı yapılmaktadır.

 • antik_horoz_figur_hierapolis_muze_133335.jpg
 • antik_horoz_figur_hierapolis_muze_281872.jpg
 • antik_horoz_figur_hierapolis_muze_3.jpg


Yazıt bir tıp öğrencisinin mezar şiiridir. Taştaki horoz motifi orijinaldir ve antik dönemde genç erkekleri simgelemektedir. yani horoz bu yazıtla aynı tarihte yapılmıştır. Yazıtın tarihi yaklaşık olarak İ.S. 2.yy dır.

Yazıtın Çevirisi 
"Değerli Apollonnides, seni ailen ağıt yakarak gömdü.
Sen ki genç erkekler arasında en iyisi ve hekimler
arasında en beceriklisisin. 18 yaşındaki yaşıtları 
tanrıya sitem ediyorlar. bu anı altarını en son görev 
olarak Menandros dikti.O, ona arkadaş olarak bir 
kardeş kadar yakındı."

 • antik_horoz_figur_laodikya_1.jpg
 • antik_horoz_figur_laodikya_2.jpg
 • antik_horoz_figur_laodikya_kazi_alani_1.jpg
 • antik_horoz_figur_laodikya_kazi_alani_2.jpg