Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fiziki YapıDenizli, Anadolu yarımadasının güneybatısında, Ege bölgesinin güneydoğusunda, Ege-İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit teşkil eder.

Çameli, Kale ve Beyağaç ilçeleri Akdeniz; Sarayköy, kısmen Buldan ve Denizli merkez ilçesinin Çürüksu Vadisi Ege, diğer ilçeleri ile İç Anadolu Bölgesi iklimine dahil olmakta, bu durum iklim ve bitki örtüsü üzerine etki yapmaktadır. 

Sınır itibariyle doğudan Burdur, Isparta, Afyon ve batıdan Aydın, Manisa, kuzeyden Uşak, güneyden ise Muğla illeri ile komşu bulunmaktadır. 

İl topraklarının %47' si dağlar, %28' si ovalar, %23' ü platolar ve %2' si yaylalardan oluşmaktadır. 

İl 28 0 30'- 29 0 30' doğu meridyenleri ile 37 0 12'- 38 0 12' kuzey paralelleri arasındadır. Genellikle Akdeniz basıncının tesiri altına girer. 11868 km 2 genişliği olan ilde nüfus yoğunluğu 64' dür. Denizden yüksekliği 354 mt' dir.

Yüzölçümü                          :11.861 Km2’dir

Türkiye Yüzölçümüne oranı   :%1,4

Rakımı                                 :354 mt

İklim ve Bitki Örtüsü               :Akdeniz İklimi – Karasal İklim

Yıllık Ortalama Sıcaklığı         :16,2 Derece

Yıllık Yağış Ortalaması           :556,5 mm (1970-2011 yılları)