Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BAŞVURU FORMLARI VE FAYDALI BAĞLANTILAR


Basit Konaklama Tesisleri Yönetmeliği için tıklayın

 

Basit Konaklama Tesisleri Başvuru Dilekçesi için tıklayın

 

Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgesi almak için başvuru yaparken kullanacağınız e-devlet bağlantısı için tıklayın

 

Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgesi almak için başvuru yaparken yararlanabileceğiniz yardım dokümanı için tıklayın

 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik için tıklayın

 

Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ için tıklayın

 

2022 Yılı Belge, Plaket, Başvuru Ücretleri, Teminat ve Müessese Harçları için tıklayın (Bilgilendirme amaçlıdır. Bakanlıkça istenilmeden yatırılmamalıdır.)

 

Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ için tıklayın

 

Fiyat Tarife Formları için tıklayın

Bakanlık Belgeli Tesislerin dolduracağı Konaklama, Tesise Geliş ve Geceleme Formu için tıklayın

Belediye Belgeli Tesislerin dolduracağı Konaklama, Tesise Geliş ve Geceleme Formu için tıklayın

Bakanlık Belgeli Tesislerin kullanacağı Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu için tıklayın

Belediye Belgeli Tesislerin kullanacağı Tesis Kullanıcı Tanımlama Formu için tıklayın

Güvenli Turizm Sertifikası hakkında detaylı bilgi için tıklayın

 

TURİST REHBERLERİ

Turist Rehberliği, odalar, yetki çevreleri, ruhsatnameleri, rehberlik bölümü mezunları, çalışma kartları, rehber ücretleri ve denetimler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

SEYAHAT ACENTALARI

Seyahat Acentalarının belgelendirme ve diğer başvuru işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

 

ÇEKİM İZİNLERİ

Hitit sistemi üzerinden çekim izni başvurusu yapmak için tıklayın

 

Çekim izni dilekçe örneği için tıklayın