Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bozkurt

Tarihçe

Halk arasında 93 harbi diye bilinen 1876-1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında, Balkanlardan göç eden Türkler tarafından 1876 yılında Hambat ovasında kurulmuştur. Hambat adı Selçuklularca kurulan Han-Abat Kervansarayı'ndan gelmektedir. Kurulduğu yıldan 1955 yılına kadar köy statüsünde bulunan Bozkurt, 1955 yılında Bucak, 1956 yılında ise belediye olmuştur. 09.05.1990 tarihinde kabul edilen ve 20.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.

Coğrafik Yapı

Bozkurt ilçesi, Denizli İlinin doğusunda yer alır. Denizli'ye uzaklığı 52 km' dir. İlçenin doğusunda Denizli İline bağlı Çardak ilçesi, batısında Honaz, güneyinde Acıpayam, kuzeyinde Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzeydoğusunda Afyon iline bağlı Dazkırı ile komşudur. Denizden yüksekliği 866,8 m dir. Topraklarının büyük bir bölümü Hambat ovası içindedir. Yüzölçümü 360 km²'dir. İlçede, Akdeniz ile iç Ege iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Genelde yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer.

KARAGÖL

Bozkurt-Çambaşı Köyünün güneybatısında ormanlık alanda yer alır. Karagöl olarak bilinen mesirelikte çeşitli su kaynakları, kar ve yağmur suları ile beslenen küçük bir göl bulunmaktadır. Gölün etrafı mesirelik olarak düzenlenmiş  ve seyir alanları oluşturulmuştur. Bahar ve yaz aylarında bölge halkı tarafından sıklıkla ziyaret edilen yerlerden birisidir.

KURBAN MESİRELİĞİ (GURBET ÇEŞMESİ)

Bozkurt-Mecidiye Köyünün 1 km güneyinde, yol üzerinde yer alır. Kurban veya Gurbet Çeşmesi olarak bilinen mesirelikte yılın 12 ayı hiç kesilmeden temiz su akan iki çeşme bulunmaktadır. Özellikle bahar ve yaz aylarında çevre halkının çam ağaçlarının altında, temiz havada, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, günlük sıkıntılardan arınmış bir şekilde hafta sonu geçirmek ve piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden birisidir.

KARAKISIK KANYONU

Karakısık Kanyonu, Bozkurt-İnceler Kasabasının kuzey-doğusunda kasabaya 7 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda, Emir Çayı'nın doğduğu bölgede bulunmaktadır. Kanyonun en dar yeri 4 metre ve tabantepe yüksekliği 200 metredir. Zemin yapısı Konglomera (Kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan kütle) ve  taşlardan oluşmakta; kanyon tabanı ise geçirgen (agrea) kum ile kaplıdır. Bu geçirgen tabaka kanyon içerisinden 5 metreden başlayıp aşağılara inildikçe 150 metre derinliğe kadar ulaşmaktadır. Tarih boyunca İnceler Kasabası'nın kurulduğu bölge ile Acıpayam-Tavas ilçelerine geçit olarak kullanılmıştır.

NÜFUS

İl/İlçe

2017 Nüfusu

2018 Nüfusu

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2017 (‰)

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2018 (‰)

 

    

Bozkurt

12.736

12.788

0.17

0.41

     

 

EKONOMİK DURUM

İlçe halkının çoğu tarım ile uğraşmaktadır. İlçede sulama imkanı olmadığından kuru tarım yapılmaktadır. İlçeye bağlı sadece Cumalı ve Tutluca köylerinde sulama için faaliyetler tamamlanmıştır. Arpa, buğday, kimyon ve tütün başlıca tarım ürünleridir. Bağcılık ise çok az yapılmaktadır. Sanayi yatırımları olarak; ham bez dokuma fabrikası, halı imalat ve

turizme yönelik pazarlanması ve dört adet tekstil ve konfeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Bozkurt orman alanlarının iyileştirilmesi projesi içinde 150 hektar alan devlet tarafından ağaçlandırılmıştır.

SOSYAL DURUM

Bozkurt ilçe merkezi, kasaba ve köylerin tamamında elektrik, içme suyu ve telefon hizmetleri mevcuttur. İlçe merkezinde, İnceler Beldesi'nde, Yenibağlar, Alikurt, Başçeşme ve Çambaşı köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır.