Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bekilli

Tarihi ve Coğrafi Yapısı

Anadolu tarihine bakıldığında, Bekilli ve çevresinde sırasıyla Hititlerin Frigyalıların, Lidyalıların, Romalılar Bizanslılar Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyet kurdukları görülür. Kurtuluş Savaşı sırasında ilçenin bir bölümü Yunanlılarca işgal edilmişse de Büyük Taarruzla birlikte 31 Ağustos gecesi bölgemizden çekilerek Uşak'a doğru gerilemiştir. İlçe Osmanlılar zamanında ilk zamanlar Afyonkarahisar Sancağına bağlı bir köy iken, 1884 yılında İzmir İli'ne; daha sonra da Denizli'ye bağlanmıştır. 1910 yılında Bucak olarak uzun süre Çal ilçesine bağlı kalmış, 1987 tarihinde çıkartılan 3392 sayılı Kanun ile de ilçe statüsüne kavuşmuştur.  

Ege Bölgesinin İç Ege Bölüm'ünde yer alan ilçemiz, Denizli ilinin kuzeyinde ve Denizli'ye 86 km Uşak iline ise 83 km uzaklıktadır. İlçenin kuzeyinde Karahallı ilçesi, güneyinde Çal İlçesi, batısında Ulubey İlçesi ve doğusunda da Çivril İlçesi bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 319 km², rakımı ise 850 m'dir. Etrafı tepelerle çevrilidir. İlçenin güneyinde Asar (Hisar) Tepesi (957m), Kuzeyinde Aslankara Tepesi, Batısında Hocalı Tepesi (932 m), Doğusunda Uzunçalı ve Zıntı Tepesi (894 m), Güneybatıda Tatar Tepesi (908 m) bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinin arazisi engebelik bir yapıya sahiptir. ilçenin tarıma elverişli, düz arazi kesimi, Çoğaşlı, Yeşiloba Köyleri ile Kutlubey Kasabası arasında bulunan "Medele Ovası"dır. Bekilli'nin 5 km güneyinden Büyük Menderes Irmağı geçmektedir. Irmağın aktığı vadinin derin ve sarp olmasından dolayı sulamada yararlanılamamaktadır.  

Bekilli coğrafi konum olarak deniz ikliminin, karasal iklime geçiş yaptığı bir noktadadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan bir iklime sahiptir.Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Sıcaklıklar ortalama en düşük -15 ve en fazla +38 derece civarında seyreder. Kış aylarında zaman zaman kar yağışı görülmektedir.

Bekilli'nin nem ortalaması ise %54'dür, Bekilli ve köylerinde, tepelerde yer yer çamlıklar ve meşelikler bulunmaktadır. Büyük Menderes Irmağı vadisinde görülen Akdeniz ikliminin etkisi ile makilik bir yapı ile beraber zengin bir bitki örtüsü oluşmuştur. İşlenebilir arazi üzerinde bol miktarda üzüm bağları ve badem, ceviz, armut.

kiraz gibi meyve ağaçları vardır.

NÜFUS

İl/İlçe

2017 Nüfusu

2018 Nüfusu

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2017 (‰)

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2018 (‰)

 

    

Bekilli

6.824

7.065

-3.14

3.53

 

    

Sosyal Durum

İlçe merkezi, kasaba ve köylerde çalışma hayatı genel olarak tarıma dayalıdır. İlçemizin en önemli sanayi kuruluşları: İlçe merkezinde 7, Yeşiloba Köyünde 1, Çoğaşlı Köyünde 1 ve Gömce Köyünde 1 olmak üzere 10 adet şarap imalathanesi ve ilçe merkezindeki şarapçılığın yanısıra 4 adet sirke ve 2 adet pekmez imalathanesidir.

Belde ve köylerimizdeki konutların çoğunluğu, yöremizden elde edilen ve “Kayrak Taşı” adı verilen taştan yapılmıştır. İlçe merkezinin eski yerleşim yerleri de benzer şekilde olmakla birlikte, yeni yerleşim yerlerinde modern konutlara rastlamak mümkündür. İlçemizde Yüksekokulun açılması ve Emniyet Teşkilatının kurulması ile birlikte konut sıkıntısı yaşanmaya başlanmıştır.

İlçe merkezimizin ve Kutlubey Beldesi'nin altyapı problemi bulunmamaktadır. Kanalizasyon, içme suyu, telefon, elektrik gibi her türlü ihtiyacı karşılanmıştır. Köylerimizde de son yıllarda Devlet-Vatandaş işbirliği ile kanalizasyon yapımına hız verilmiştir. Bütün köylerimizin yolu asfalttır. Köylerimizin en büyük sorunu sulama suyu sorunudur. Bekilli ve köylerinde geniş aile şekli, yerini yavaş yavaş çekirdek aileye bırakmaktadır. Konut başına ortalama nüfus sayısı 3-4 kişidir. İlçemiz ve köylerinde gençler genelde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra evlenirler. Ailede babanın rolü büyüktür. Geçmiş yıllarda kadınlar, üçetek, fistan, yelek, entari ve peştamal giyerlerdi. Bugün ise etek, bluz, hazır giyim elbiseler giyilmektedir. Başa yazma, tülbent bağlanmaktadır. Erkekler pantolon, gömlek ceket, yelek giyerler. Yaşlılar başlarına şapka giymektedirler. Bekilli ve köylerinde akrabalar arasında düğün, sünnet, ölüm, kaza, ve hastalık gibi olaylarda yardımlaşma, işbirliği ve dayanışma olmaktadır. Çevremizde akraba evliliği, halkın bilinçlenmesi sonucu hemen hemen olmamaktadır.Bekilli halkı, evine ve köyüne gelen misafire karşı elinden gelen hürmeti ve izzeti ikramı gösterir; en iyi şekilde ağırlamaya çalışırlar. Çevremizde özellikle kış günleri aileler arasında misafirlik daha çok olmaktadır. İlçemizde kadınlar kendi aralarında altın günleri, ev gezmeleri yaparlar. Güler yüzlü, hoşgörülü ve misafirperver bir yapıya sahip olan ilçemiz halkı "Gülme komşuna, gelir başına." atasözünden ders almışçasına oldukça iyi komşuluk ilişkileri kurmaktadırlar. İlçemiz halkı, komşusunun sevincini, üzüntüsünü paylaşır,

ortak olur. Bekilli ve köylerinde halk cami, okul, çeşme ve yol yapımı gibi hayır işlerinde üzerine düşen maddi ve anevi yardımı yerine getirir. Geçmiş yıllarda yapılan Sırıklı Köyü cami, Kutlubey Kasabası cami ve Çoğaşlı Köyü su getirme çalışmaları ilçemiz halkının imece ile yaptığı örnek çalışmalardan bazılarıdır. Bekilli ve köylerinde yaz aylarında nüfus Avrupa'ya giden işçilerin izine gelmesiyle artmaktadır. Çevremizde düğünler genelde yaz aylarında yapılmaktadır. Bekilli'de, Salı günleri pazar kurulmaktadır. Çevre il ve ilçelerden satıcılar gelirler. Hemen hemen tüm köylerden halk, minibüslerle pazara ihtiyaç görmeye gelmektedirler. Mevsimine uygun olmak şartıyla Bekilli Pazar'ında taze, bol ve çeşitli meyve, sebze bulmak mümkündür.

Ekonomik Durum:

İlçede tarım, mermercilik ve sarapcılık temel geçim kaynaklarıdır. Bekilli ve köylerinde "mermer, astbest, grafit, manganez, talk" gibi madenler mevcuttur. Ayrıca son yıllarda doğal taş ürünü olan ve “Kayrak Taşı” denilen taş üretimi gittikçe artmakta ve yurtdışına ihraç edilmektedir. İlçe merkezinde, Çoğaşlı Köyü ve Gömce köyünde şarap imalatı yapılmaktadır. İlçemizde üzüm şarabının yanında vişne, böğürtlen, kara dut, nar gibi meyvelerin şarabı da imal edilmektedir.