Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kutsal kitap İncil’de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Antik çağın Metropolü Laodikya Antik Kenti…

Laodikeia Antik Kenti, Denizli merkezinde, Pamukkale yolunun üzerinde verimli Lykos (Çürüksu) Ovası’nda yer alır. Erken Bizans Dönemi’nde  metropollük seviyesinde dini bir merkez olan ve İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve eşsiz mimari özellikleri bulunan ve 2010 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan “Kutsal Haç Kilisesi” ne sahip olan Laodikya Antik Kenti, Hristiyanlık Dünyası’nın önemli bir “Kutsal Hac Merkezi” dir. Bu sayede birçok farklı dini grup Laodikeia’da ayin düzenlemektedir.

Laodikeia, MÖ. 1. yüzyılda Anadolu’nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir. Kentteki büyük sanat eserleri bu döneme aittir. İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve Küçük Asya’nın en önemli kilisesinin bulunduğu dünyaca bilinen antik şehirdir. Romalılar da Laodikeia’ya özel bir önem vermişler ve Kıbyra (Gölhisar-Horzum) Conventus’unun merkezi yapmışlardır.

  • laodikeia 1 (2).jpg
  • laodikeia 1 (5).jpg
  • tapinak_a_565467471.jpg
  • laodikeia 1 (3).jpg
  • laodikeia 1 (4).jpg
  • laodikeia 1 (1).jpg