Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Denizli Turizm Rotaları

Pamukkale Üniversitesi Denizli Turizm Rotaları için tıklayınız...

Bir yörenin ulusal ve uluslararası ölçekte turizm hareketliliğinden hak ettiği payı alabilmesi için sahip olduğu turizm potansiyelinin farkında olması ve turistik değerlerini etkili tanıtabilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Denizli ili doğal ve kültürel değerleri tespit edilerek, farklı seyahat nedenlerine yönelik rotalar planlanmış ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur. 

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Bertan tarafından yürütülen projede, Denizli il sınırları içinde bulunan ve turizm hareketliliğine konu olan tüm değerler saptanarak kayıt altına alınmış ve farklı amaç ve süreler dikkate alınarak farklı rotalar (www.pau.edu.tr/turizm) oluşturulmuştur.

Bu sebeple, projenin hazırlanmasın emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere Üniversitemiz Yönetimine çok teşekkür ederiz. 

Projede turizm rotaları a) ziyaret amacı, b) ziyaret süresi ve c) ziyaret edilecek yer olarak üç boyutta ele alınmıştır. Ziyaret amacına ilişkin alt başlıklar; alışveriş, dini yapılar, doğal güzellikler, el sanatları, etkinlikler, gastronomi, kayak,  spor,  tarihi yapılar, yerler ve termal oluştururken, ziyaret süresine ilişkin alt başlıklar; 1, 2 ve 3 gün süreli rotalar olarak belirlenmiştir. Ziyaret yeri alt başlığında ise ilçeler (Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas) ele alınmıştır. 

Proje yürütücülüğüne yapan Doç. Dr. Serkan Bertan, dünyadaki turizm anlayışının değişmeye başladığını, geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yöresel yemekler ve mutfak kültürü daha fazla ilgi çeker olduğunu belirtmiştir. Gelişen ve değişen bu turist tercihleri dikkate alındığında turizm merkezi olmaya aday yörelerin özelliklerinin incelenmesi, ortaya çıkarılması ve turistik birer ürün olarak geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bir yörenin, değişen ve gelişen turizm hareketlerinden hak ettiği payı alabilmesi için turizm potansiyelinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Denizli ilinin doğal ve kültürel değerlerin belirlenmesi ve bu envanterin internet ortamına aktarılması, turistik rotalarının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Bu proje çıktıları ile Denizli kültürü ve doğası ile ilgili turistik varlıkların tespit edilmesi ve bu değerlerin tanıtılmasıyla ziyaretçilerin gezi planlarına yardımcı olunması amaçlanmıştır. Diğer yandan zaman içerisinde kaybolma riski olan turistik değerlerin korunması ve yaşatılması için gerekli önlemler alınabileceği gibi Denizli’yi ziyaret edenlerin Denizli’nin saklı kalmış güzelliklerini keşfetmelerine katkı verilecektir.  Ortaya çıkarılan ve belgelendirilen değerlerin, mobil uygulama ile herkes için her zaman, her yerden ulaşılabilir ve kolayca kullanılabilir olması sağlanmış olunacaktır. Turizm rotalarının belirlenerek mobil uygulama haline dönüştürülmesi sonucunda bölge turizminin gelişmesine ve kalış sürelerinin uzatılmasına katkı sunulması hedeflenmektedir. Kültürel ve doğal değerlerin zamanla yok olması pazarda önemini yitirmesi gibi risklerle karşı karşıya olduğundan turizm rotaları ile güncel bilgilerin potansiyel turistler tarafından ulaşılabilirliği önemlidir. Bu doğrultuda güncellenebilir ve hızlı analiz olanağı sağlayan bir veri tabanının oluşturulması, Denizli destinasyonuna ilişkin turizm potansiyelinin daha etkin ve verimli olarak kullanılmasına imkan verecektir.

Ayrıca projenin uygulanması ile Denizli doğal ve kültürel mirasının canlandırılması da sağlanmış olacaktır. Doğal ve kültürel varlıkların tespiti, kayıt altına alınması, takibi ve korunması ile birlikte bu paha biçilmez değerlerin turizm faaliyetlerine kazandırılması da projenin temel amaçlarındandır. Bu noktadan hareketle tespiti yapılan değerlerin turizme kazandırılması için ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar neticesinde uygun görülen varlıkların ve yerlerin turizme kazandırılması için yol haritaları ortaya konulmuştur. 

Rotaya dahil edilecek değerlerin tespiti için önce yöneticiler, işletmeler, yerel yöneticiler, acentalar ve rehberlerle görüşülmüştür. Daha sonra Denizli ile ilgili tüm broşür, kitap, dergi, bloglar, kongreler ve sosyal medyada bulunan bilgiler incelendikten sonra 1275 değerin incelenmesine karar verilmiştir. Belirlenen 1275 değer yerinde gözlemlenmiş, not alınmış, resimleri çekilmiş, yörede yaşayanlarla görüşmeler yapılmıştır. İlgili değerler, proje yürütücüsü ve araştırmacıları tarafından yerinde incelenmiş ve 1275 değerden 316 değerin mobil uygulamada yer almasına karar verilmiştir. Bu proje 3.050 TL bütçe ile gerçekleştirilmiştir.