Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

DENİZLİ YUNUS EMRE ŞİİR YARIŞMASI

 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

A- Genel Koşullar

1- Şiirde, yasalarda suç olarak tanımlanan eylemlere yöneltecek ifade ve içerikler ile dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımcılık içeren ifade veya yargılara yer verilmeyecektir.

2- Denizli il sınırları içinde ikamet eden kişiler “Yunus Emre Şiir Yarışması”na katılabilirler. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.

3- Yarışmacı, yarışmaya sadece bir şiir ile katılabilir. Başvuru süresi içinde isterse yarışmaya katılacak şiirini değiştirebilir.

4- Şiirler, bilgisayarda yazılmış ve A4 standart kağıda basılmış olarak sunulacaktır. Şiir metninin başında şiirin adı ve şiirin sonunda şairin adı, soyadı ve ıslak imzası yer alacaktır. Yazı tipi, normal bir okurun okuyabileceği karakter olmalıdır. (Tercihen Times New Roman 12 punto olması önerilir)

5- Şair, yarışmaya katıldığı şiirini, kendi sesi ile okuyup video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.

6- Yarışmaya katılacak şiir, daha önce matbu olarak; kitap, dergi ve gazete gibi yayın araçlarıyla yayımlanmamış olacaktır. İnternet ortamında elektronik olarak yayımlanmış şiirler yarışmaya katılabilir. Yarışmacı, standart başvuru dilekçesinde bunu beyan ve taahhüt eder.

7- Yarışmacı, yarışma sonucunda şiirini istediği gibi kullanmakta serbesttir. Ancak yarışmacı, yarışmaya katıldığı şiirin Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce veya işbirliği yapacağı diğer kurumlarca yapılacak her türlü görsel, işitsel ve yazılı yayınlarda yer almasında sakınca bulunmadığını, bu nedenle telif hakları kapsamında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini standart başvuru dilekçesi ile beyan ve taahhüt eder.

B- Özel Koşullar ve Şiirlerin Puanlanması

Yunus Emre Şiir Yarışmasında puanlamayı jüri üyeleri yapar. Puanlama aşağıdaki kriterlerin değerlendirilmesi şeklinde yapılır. Bu kriterler;

1- Şiirin dili; akıcı ve yalın Türkçe olacaktır. (25 puan)

2- Yarışmacılar kendi yazdıkları özgün şiirler ile yarışmaya katılabilirler. (25 puan)

3- Şiirde; insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış konuları işlenmelidir. (25 puan)

4- Şair kendi şiirini etkili bir üslupla okuyacaktır. (25 puan)

ÖDÜLLER

Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak, sırayla yarışmacılara altı ödül verilir. Bu ödüller;

Yarışma Birincisine: 1 adet Cumhuriyet Altını

Yarışma İkincisine: 1 adet Yarım Altın

Yarışma Üçüncüsüne: 1 adet Çeyrek Altın

Mansiyon: Pamukkale ve Hierapolis Örenyeri Gezi Konsepti (3 adet mansiyon ödülü verilir)

Puan sıralamasına göre yukarıdaki ödüller dışında, daha az puan alan yarışmacılara ödül verilmez.

2021 Yılı Aralık Ayı içinde Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilecek bir tören ile yarışmacılara ödülleri verilir.

 

YARIŞMAYA KATILIM BAŞVURUSU

-Standart Başvuru Dilekçesi: Yarışmacılar yarışmaya, standart başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunarak katılabilirler. Standart başvuru dilekçesi ekinde, A4 kağıda basılmış şiir metni ve video kaydını alarak dijital platformda (CD, bellek veya WhatsApp vb) Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.

-Başvuru Yeri: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür.

Adres:15 Mayıs Mahallesi 554/1 Sokak No:5 Pamukkale/DENİZLİ        
 Telefon: 0258 264 39 71         

WhatsApp video gönderimi için irtibat: Rıdvan KAYHAN 0 (537) 359 12 03 Serdar ÇİMEN 0 (535) 490 14 37

-Başvuru Süresi: 26 Kasım 2021 Cuma saat: 17:00 son başvuru tarihi ve saatidir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Standart Başvuru Dilekçesi için burayı tıklayın.

Yunus Emre Şiir Yarışması Teknik Şartnamesi için burayı tıklayın.