Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BASİT KONAKLAMA TURİZM İŞLETME BELGESİ

25 Eylül 2021 tarih ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" ile, Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgesi almayıp sadece yetkili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan ve ruhsatını 28.07.2021 tarihinden önce almış olan tüm konaklama tesislerinin Bakanlığımızdan Basit Konaklama Tesisi Belgesi alması ve bu hususta en geç 28.07.2022 tarihine kadar bağlı Müdürlüğümüze başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Halihazırda Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgesi almış olan konaklama tesisleri bu uygulamadan muaftır.

Bu kapsamda Denizli il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yetkili idareden açma ve çalışma ruhsatına sahip ve ruhsatını 28.07.2021 tarihinden önce almış olan bütün konaklama tesislerinin başvuru formu, işyeri açma çalıştırma ruhsatı ve imza sirküleri ile birlikte en geç 28.07.2022 tarihine kadar Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvuru yapmamış tesisler veya yetkili idareden 28.07.2021 tarihinden sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan tesisler Bakanlığımızdan Turizm İşletme Belgesi almak üzere e-devlet üzerinden başvuru yapmak zorundadır. Bu işlemi de verilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen tesislere ilgili Belediyelerince işlem yapılarak faaliyetlerine son verilecektir.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında “konaklama tesisi– pansiyon – otel” ibarelerinden herhangi biri yazan ve turizm işletme belgesi bulunmayan tüm konaklama tesislerinin başvurması zorunludur. İlgili yönetmeliğe ve başvuru formuna denizli.ktb.gov.tr internet sitemizin “Başvuru ve Yönergeler” sekmesinden ulaşılabilmektedir.