Denizli PROVINCIAL DIRECTORATE OF CULTURE AND TOURISM

TELİF HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURULAR

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası  ve ilgili kanunlardaki  değişiklikler ile, 12.03.2004 tarih 25400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi başlıklı 44. maddesi ve  18.04.2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi  Gazete de yayınlanan “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden sertifika alma zorunluluğu bulunan;

- Dolum tesisleri,

- Fikir ve sanat eserlerini içinde barındıran, kitap - dolu cd-vcd-dvd “film, müzik, oyun, bilgisayar programı  vb”) satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden (Kitabevleri, Kırtasiyeciler, Sinema Eseri Satış veya Kiralama  Yerleri, Bilgisayar Programı Satış Yerleri, Radyolar vb.) yerler,

- Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan “matbaalar ve yayınevleri”,

- Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan Salon,Tv ve benzeri yerler,

- Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren,

gerçek ve tüzel işletmeler sertifika başvurularını e-devlet kapısı üzerinden https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/

veya http://online.telifhaklari.gov.tr/  adreslerinden “T.C.Kimlik No ve şifre” ile giriş yaparak yapabileceklerdir.

Müracaatta istenilen belgeler pdf formatında siteye yüklenirken ıslak imzalı dilekçe ve banka dekontlarının aslını da yüklemeden sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

  1. Müracaatlarının sonuçlarını siteden takip edecek olan gerçek veya tüzel işletme yetkilisi-ilgilisi, taleplerinin onaylanması halinde sertifikalarının çıktısını bizzat kendisi istediği bilgisayardan alabilecektir.
  2. Başvuru neticesinde eksik evrak bildirimi varsa tamamlayıp yeniden yükleme yapmaları gerekecektir.
  3.  
  4. Detaylı Bilgi için: Sertifika Basvuruları