Denizli PROVINCIAL DIRECTORATE OF CULTURE AND TOURISM

Güney

TARİHİ

Kesin kaynaklara dayanmamakla birlikte İlçemiz sınırları içerisinde M.Ö.2500-2000 yıllarından beri yerleşim olduğu sanılmaktadır. Yazılı kaynaklar Güney İlçesi sınırları içerisinde SALA adlı bir kentin olduğu ve Lidya ve Frigya zamanında 300 000 dolayında nüfus barındırdığını ifade etmektedir. Henüz kentin yeri saptanamamıştır. Helenistik zaman, Roma ve Bizans zamanında da yerleşim mevcuttur. Gerek Sala kentinin yerinin tespiti gerekse İlçemizin tarihi konusunda araştırmalarımız sürmektedir. Şu andaki bulgularımız Helenistik zamana kadar geriye götürülmüştür.

Söylentilere göre 1500 yıllarında Türk boyları eski damlar mevkiinde yerleşmişlerdir. Bütün köylerimizde aynı biçimde Türk boylarının yerleşik düzene geçişleri ile kurulmuştur. İlçe merkezi soğuğu kapalı olduğu için evler güneye baktığı için Güneylerinden anlamına gelen GÜNEY adını almıştır. I. Dünya Savaşı sonrası Yunan işgaline uğramış, 3 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. 01.01.1948 yılında İlçe teşkilatı kurulmuş ve günümüze dek gelmiştir

EKONOMİK DURUM

İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Tütün, arpa, buğday, bağcılık ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında antep fıstığı, arpa, buğday, kekik, sera ve sofralık zeytin yer almaktadır. Modern hayvancılığı geliştirme çabaları vardır.

COĞRAFİK YAPISI

Güney İlçesi, Ege Bölgesi'nin kuzey kesiminde yer alan Denizli İli'ne bağlı bir ilçedir. İlçe doğudan Çal, batıdan Buldan, kuzeyden Uşak-Eşme, güneyden Denizli il merkezinin köyleri ile çevrilidir. İlçenin rakımı 830 metredir. Akdeniz ikliminin kara iklimine geçiş bölgesidir. Yer yer dağlık ve plato niteliğinde kısmi olarak ormanlar ile kaplıdır. Kareleme metoduyla yapılan yüzölçümü hesaplamasına göre Güney İlçesinin yüzölçümü 534 km²'dir.

NÜFUS

İl/İlçe

2017 Nüfusu

2018 Nüfusu

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2017 (‰)

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2018 (‰)

 

    

Güney

9.896

9.975

-2.95

0.80