Denizli PROVINCIAL DIRECTORATE OF CULTURE AND TOURISM

Honaz

HONAZ'IN TARİHÇESİ

Honaz'ın tarihçesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Verimli toprakları, ekonomik zenginlik gösteren iklimi, yer altı zenginlikleri, jeolojik yapısı; Honaz'ın diğer Ege toprakları gibi çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmasında en büyük etkendir. Ve yine Honaz'ın Frigia ile Karia bölgelerini ayırması, savunmaya elverişli bir konumda olması; bütün medeniyetlerin dikkatini Honaz'a çevirmesine neden olmuştur. Frigia, Lidya, Helenizm, Bergama, Roma, izans,Selçuklu, Osmanlı kültür ve tarihinin izlerini taşımaktadır. Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra Bizans ve Türkler arasında birkaç kez el değiştiren kent, 1207 yılından itibaren Türk egemenliğine geçmiştir. Beylikler döneminden sonra, Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı egemenliğine girmişse de Timur badiresinden sonra, bir süre tekrar Germiyanoğulları'na geçmiş, 1428'den itibaren de tekrar Osmanlı Devleti'nin Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı bir liva ve sancak merkezi olmuştur. Honaz'da idari bakımdan köklü değişiklik 20. yy başlarında gerçekleştirilmiştir. 1914 yılında belediyenin kurulmasıyla resmi hizmetler de artmaya başlamıştır. 1987 yılına kadar Denizli İline bağlı bir nahiye olan Honaz, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur.

HONAZ'IN COĞRAFİK KONUMU

Honaz İlçesi, Ege Bölgesi'nde Denizli İline bağlıdır. İlçemiz, Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı'nın (2 571m) kuzey eteğinde yer alır. İlçemiz, Ege Bölgesi'nin Akdeniz Bölgesi'ne yakın kısmında yer almaktadır. Bu konumuyla, iklim ve tarım çeşitlenmektedir. Ayrıca antik çağda, Honaz Dağı, Frigya ve Karia topraklarını birbirinden ayırmış; Antik Lykos (Çürüksu) Nehri'ne de kaynak olmuştur. Bu coğrafi konumu itibariyle de çok stratejik bir noktada bulunmaktadır. Zengin bir flora ve faunaya sahip olan Honaz'ın iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. İlçemiz; Denizli-Ankara karayolu üzerinde, Denizli'ye 24 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 504 km², rakımı 600 m dir.

EKONOMİK YAPI

İlçe halkının ekonomik durumu genel olarak iyidir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde irili ufaklı yaklaşık 150 fabrika bulunmaktadır. Buralarda başta tekstil ürünü olmak üzere değişik sanayi ürünleri elde edilmekte, yurtiçi ve yurt dışına pazarlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi ilçemizin ekonomisini ve sosyal yaşantısını dolaylı olarak olumlu yönde etkilemektedir.

Kaklık Kasabası sınırları içerisinde de Organize Deri Sanayi Bölgesi kurulmuş olup, müteşebbislerin yatırım yapmaları beklenmektedir. İlçe ekonomisinin temelinin tarım ve hayvancılık oluşturur. İlçemizde 6 250 hektar alanda halk sulaması ve 3 797 hektar alanda devlet sulaması olmak üzere 10 047 hektar alanda sulu, 6 279 hektar alanda da kuru tarım yapılmaktadır. İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince 610 hektarlık alanda sulama hizmeti verilmektedir.

Tarım da özellikle ilçe merkezinde başta gelen uğraş alanı, İlçemizin de simgesi haline gelen kirazdır. 2010 yılında kiraz mevsiminde 12 900 ton kiraz üretilmiştir. İlçede kirazın sekize yakın türü üretilmektedir. Özellikle Napolyon cinsi dünya pazarında da aranan bir türdür. İlçede bağcılıkta son yıllarda önem kazanmıştır. 2010 yılında 27 447 ton üzüm üretilmiştir. Üretilen bu üzümün çoğu çekirdeksiz üzümdür.

Kiraz ve bağcılık dışında başta domates olmak üzere tropikal olanlar hariç hemen hemen her türlü meyve ve sebze üretilmektedir. Buğday, Şeker Pancarı, Pamuk, mısır ve tarla ürünleri de ilçede üretilmektedir.

NÜFUS

İl/İlçe

2017 Nüfusu

2018 Nüfusu

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2017 (‰)

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2018 (‰)

 

    

Honaz

33.456

33.184

4.11

-0.81