Denizli PROVINCIAL DIRECTORATE OF CULTURE AND TOURISM

34.CÜ ” 18 MAYIS MÜZELER GÜNÜNDE”, 13 YILLIK DÖNEMDE TÜRKİYEDEKİ KÜLTÜRÜN GELİŞMESİ DEĞERLERİMİZİN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI VE MÜZECİLİĞİN GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI.

34.cü ” 18 Mayıs Müzeler Gününde”, geçmişle gelecek arasındaki bağ müzelerimiz !.

Geçmişle geleceği birbirine bağlayan uygarlığın belge ve kanıtı olan müzeler, kültürel mirasın sergilendiği ve geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olan ışık tutan önemli ve eşsiz mekanlardır. Ayrıca müzeler, sadece kültür varlıklarının değil sanat ve zeka ürünlerinin de ortaya konduğu, bir ulusun kimliği olmanın yanında uygarlıkların düşüncelerin, inançların, davranışların, yaşam tarzlarının da ortaya çıkarıldığı ve bu mirasın geleceğe taşınmasında önemli rol üslenmişlerdir.

Geleceğimizi görebilmemiz için geçmişimizi bilmemiz ve geçmişimizi öğrenebilmemiz için de müzelerimizi ziyaret etmemiz gerekir. Ülkemiz, dünyada eşine ender düzeyde rastlanılan zengin bir kültür hazinesine sahiptir. Binlerce yıllık uygarlıkları sinesinde yaşatarak, birbirinden değerli eserlerine sahip olan ülkemizde müzelerimiz adeta birer bilim ve eğitim merkezleridir.
Tarihin en erken dönemlerinden bugüne kadar Anadolu’da yeşermiş çok sayıdaki uygarlığın eşsiz ayak izlerine rastlayabileceğimiz müzelerimiz dünyadaki diğer tüm müzeleri kıskandıracak bir zenginliğe sahiptir. 
Tarihi eserlerimizi bir rant kapısı olarak algılayıp onlardan maddi bir çıkar gözetenlere karşı halkımızın duyarlı olması büyük önem arz etmektedir.

5.5 MİLYON MÜZEKART SATILDI


Bugün gelinen noktada ülkemizde müzecilik anlayışı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yapılan önemli çalışmalar sayesinde çağdaş batılı müzelerle boy ölçüşecek düzeye erişmiştir.
Bu çerçevede, ziyaretçi sayısını artırmak ve müzelerimizi birer sosyal ve kültürel etkinlik seçeneği haline getirmek için “Müzekart” uygulamasını 18.06.2008 tarihinde Bakanlığımızca hayata geçirildi. Bu uygulama, kültürel mirasımızı halkımıza daha verimli şekilde tanıtmaya yönelik ciddi ve önemli bir proje olup büyük bir ilgi gören Müzekart bugüne kadar 5.5 milyon adet satılmıştır.

MÜZE-ÖRENYERLERİ GELİRİ VE ZİYARETCİSİ ARTTI


Yürütülen çalışmalar sonucunda, 2002 yılında müze ve örenyerlerine gelen ziyaretçi sayımız 7,5 milyon kişi den % 301 artışla 2014 yılında 29,774 milyon kişiye ulaştığını, 2002 yılında Müze ve örenyerlerinden elde edilen gelirimiz 26 milyon TL iken % 1226 artarak 2014 yılında 345 milyon TL’ olmuştur.

Öte yandan gerçek ve tüzel kişilerin özel müze kurmaları ve geliştirmeleri Bakanlığımızca teşvik edilmektedir. Bu teşvikler neticesinde, 2002 yılında Türkiye’deki özel müze sayısı 93 iken % 122 artışla 2014 yılında 206 ‘a yükselmiştir.

13 YILLIK DÖNEMDE KAZI ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ


Ülkemizin arkeolojik ve kazı araştırmalarına 2002 yılında 2 milyon TL ödenek ayırırken % 1850 artışla 2014 yılında 39 milyon TL ayırılarak harcanmıştır. Yerli Türk kazı heyetlerince gerçekleştirilen arkeolojik kazısı sayımız 2002 yılında 57 iken % 105 artışla 2014 yılında 117 olmuştur. 2014 yılında; Ülkemizde yabancı heyetlerce yapılan kazı sayısı 36 iken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü müze kazısı sayısı 44. dür. 2002 yılında Türkiye’deki müze sayısı 185 iken % 5 artışla 2014 yılında 194 olduğunu, 2002 yılında Türkiye’deki Taşınmaz Kültür Varlıkları sayısı 64.963 iken % 49 artışla 2014 yılında 97.000 ‘e ulaşmıştır.

Büyükşehir Denizli coğrafi konumu, termal su ve ikliminin uygunluğu nedeniyle Kalkolitik çağdan başlayıp günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahip olup Hitit, Frigya, Lidya, İonya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetleri sinesinde yaşatmış, 19 antik kent, 89 arkeolojik ve 14 doğal sit, 428 sivil mimarlık örneği vb. gibi toplamda bine yakın tescilli kültür varlığı ile Denizli’nin tarihi Anadolu’nun tarihi kadar köklü ve renklidir.

Denizli’de her ikisi de 4 Şubat 1989 yılında açılan, kent merkezinde 1.173 adet etnografik eserin bulunduğu Atatürk ve Etnografya Müzesi ve Pamukkale ören yeri’ nde 29.883 adet arkeolojik eserin bulunduğu Pamukkale Hierapolis Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır.

13 YILDA AÇIK HAVA MÜZESİ OLAN PAMUKKALE DE TURİST SAYISINDA %63 ARTIŞ OLDU


2002 yılında Pamukkale ören yeri’ ni ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 150 bin kişi iken 2014 yılında % 63 artışla 1 milyon 875 bin kişi olmuştur. Bu sayıyla Unesco Dünya Miras Listeside yeralan Pamukkale turizm cenneti Ülkemizdeki 188 ören yeri arasında birinci sıraya yükselmiştir.

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI 13 YILDA %101 ARTTI


Ayrıca Müze Müdürlüğümüzce tesbit ve tescili yaptırılan Büyükşehir Denizli’de 2002 yılında Kültür Varlıkları 483 iken % 101 artarak 2014 yılında 970 olmuştur.

Denizli’de, kazılar sonucunda çıkarılan eserler teşhir edilememekte veya teşhirde yetersiz kalınmaktadır. Bu nedenle hem arkeolojik hem de etnoğrafik eserlerin teşhir edilebileceği sergi ve konferans salonları, laboratuvarı ile birlikte çağdaş normlara uygun depoları bulunan modern bir İl Müzesi’ nin İlimize kazandırılması dileklerimle, 18 Mayıs Müzeler Günü”nü kutluyor, eserlerin gün yüzüne çıkarılmasında ve tarihe ayna tutulmasında, başta üniversitelerimizin değerli hocaları ve arkeologlar olmak üzere eserlerin korunmasında fedakârca çalışan tüm müze çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü.  • pamukkale_afis50975.jpg
  • 11114780_1585675961708309_5771162402509153295_n98901.jpg
  • 11257073_1585676021708303_1344591548857576244_n4279.jpg
  • 11113631_1585675928374979_4968652693565644290_n54533.jpg